Deltaband

De Deltaband is opgericht in 1945 als een drum- en signaalafdeling ter ondersteuning en begeleiding van de marsoptredens van het Koninklijk Harmonieorkest “Ons Genoegen”. Op 13 april 1967 werd de drumband omgevormd tot een trompetterkorps.

Grote animator en stuwende kracht hierbij was de heer Marinus Vuijk, onder andere voormalig hoofdinstructeur Tamboers en Pijpers korps Mariniers. In 1968 krijgt de band een chromatische bezetting met trombones en tuba’s en neemt de naam ‘Delta Band’ aan.

De band treedt op tijdens optochten en taptoes in binnen- en buitenland. In 1995 wordt de bezetting opnieuw uitgebreid met saxofoons en in 2008 met fluiten. Tot de hoogtepunten behoren de resultaten die zijn behaald op het Wereld Muziek Concours (WMC) te Kerkrade in 1989, 1997, 2009, 2017 en vanzelfsprekend ook het behalen van het Nederlands Kampioenschap in 2014 (Elburg) en 2017 (Waalwijk).

De Deltaband heeft twee shows in haar repertoire; de nieuwste show “Family Matters” en de gala-show “Under The Sea”.

Een aparte groep wordt gevormd door de tamboers, die een traditioneel slagsysteem in stand houden dat gebaseerd is op zowel de Hollandse School als Das Basler Trom Systeem.

De muzikale leiding van de band is sinds maart 2023 in handen van Michiel de Boer uit Naaldwijk.  Sinds mei 2019 is Michel Broers verantwoordelijk voor de instructie, opleiding  tamboers, exercitie en choreografie.

Tijdens de marsoptredens en taptoes treedt de band op onder leiding van tamboer-maître Jeffrey Smeerdijk.

De Deltaband is een combinatie van samen muziek maken en gezelligheid! Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op of kom een keer kijken op de repetitie. De Deltaband repeteert elke vrijdagavond van 20:00 uur tot 22:15 uur.

Website orkest