vanaf 6 jaar

Blokfluitgroep

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen voordat ze een instrument naar keuze kiezen hun eerste muzikale vaardigheden ontwikkelen via muziekles bij de Muziekvereniging Vlissingen. Omdat het bespelen van een blokfluit eenvoudig is aan te leren, wordt in een klasje gedurende twee jaar spelenderwijs kennis gemaakt met de facetten van het samen muziek maken.

Notenschrift, speelmanier, ritme en melodie komen allemaal aan de orde. Ook aan de Algemene Muzikale Vorming (AMV)wordt aandacht besteed.

De blokfluitgroepen worden geleid door Nadine Strenk.

Repetitietijd: maandag van 17:00-17:30 en 17:30-18:00 uur

Meer info: opleidingen@mvvlissingen.nl

8 tot 16 jaar

Samenspeelgroep

Na deze kennismaking met muziek krijgen de leerlingen op het instrument naar keuze les van ervaren vakdocenten. Hier worden de technische vaardigheden aangeleerd. Na een jaar ongeveer zijn de leerlingen zo bekwaam dat ze ook weer samen kunnen spelen. Dat kan in de samenspeelgroep waar op plezierige manier het ensemblespel wordt getraind. Zijn ze echt in staat om goed te musiceren, dan stromen de leerlingen door naar of de Jeugd-Deltaband of het Leerlingen-Orkest.

Tijdens de samenspeelgroep speel je écht op het instrument wat jij kiest!

8 tot 80 jaar

Leerlingenorkest

Het Leerlingen-Orkest is het opleidingsorkest voor de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen. Er wordt geleerd wat je allemaal moet kunnen om van een optreden een succes te maken. Je leert bij het Leerlingenorkest samen muziek maken. De leeftijd van de band varieert van 8 tot 80 jaar omdat niet alleen jonge leerlingen, maar ook volwassen leerlingen mee kunnen spelen.

Tijdens de samenspeelgroep speel je écht op het instrument wat jij kiest!

Individuele muzieklessen

Op individuele basis worden muzieklessen gegeven in ons Muziekgebouw aan de Wildbaan 21 te Vlissingen. De lessen kunnen afgesloten worden met een examen.

Scholen

Muziek in de klas

Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen – wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Daarom is muziekonderwijs op de basisschool zo belangrijk.
De Muziekvereniging Vlissingen is in samenwerking met muziekorganisaties een pakket aan het ontwikkelen onder de naam ‘Maakorkest’ dat kan worden aangeboden aan het basisonderwijs. De vereniging wil graag partner zijn van de onderwijsinstantie en biedt naast de ervaring en vakkennis ook de mogelijkheden voor gebruik van muziekinstrumenten aan.
Voor interesse en informatie neem contact op met Ko den Boeft, bestuurslid opleidingen via opleidingen@mvvlissingen.nl