Voorzitter Gilbert van Goethem voorzitter@mvvlissingen.nl
Secretaris Dick Broers secretaris@mvvlissingen.nl
Penningmeester Jaap Ruurs penningmeester@mvvlissingen.nl
Jeugd- en ledenzaken Marianne Godart van Uxem ledenzaken@mvvlissingen.nl
Opleidingen Ko den Boeft opleidingen@mvvlissingen.nl

Bestuur

De orkesten van de muziekvereniging Vlissingen vormen samen een mooie vereniging van ca. 150 leden die de passie voor samen muziek en show maken delen. Een vereniging met een gedragen missie en heldere visie.

Het bestuur heeft vooral als taak koers bepalen en zorgen voor kwalitatief goede omstandigheden voor de orkesten om zelfstandig te kunnen optreden zoals bijv. muziekinstrumenten, opleidingen, muzikale leiding, uniformen, repetitieruimten.

Deltaband Commissie /Harmonie Commissie

Voor de operationele activiteiten van de orkesten zoals muzikale programmering, optredens/concerten,  repetities, studiedagen heeft het bestuur commissies ingesteld. De Deltabandcommissie voor Deltaband en Jeugd Deltaband, de Harmoniecommissie voor de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen en het Leerlingenorkest en de commissie voor Talent Band Vlissingen. Ook voor het beheer van verenigingsgebouw is een soortgelijke keuze gemaakt, maar dan in stichtingsvorm.

Geschiedenis

Stadsharmonie

Op het vaandel van de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen staat de datum 1890 vermeld. Dit jaartal verwijst naar het jaar waarin de vereniging is opgericht onder de naam Ons Genoegen.

In 2019 is naast de structuur van de vereniging ook de naam veranderd in Muziekvereniging Vlissingen. Vanaf dat moment zijn de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen (harmonieorkest) en de Deltaband (drumfanfare) zelfstandig opererende onderdelen van de vereniging. Hoofdtaak van de vereniging is het werven en opleiden van leerlingen en faciliteren van alle benodigdheden om gezamenlijk muziek te kunnen maken.

Predicaat Koninklijk

Voor de prestaties op cultureel gebied en ook door haar houding tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 (geweigerd is om in te schrijven in de Nederlandsche Kultuurkamer, waardoor de vereniging niet heeft opgetreden tijdens de bezetting) werd in 1950 bij de viering van het 60-jarig bestaan het predicaat Koninklijk verleend. Vanaf dan wordt de naam van de vereniging ‘Koninklijke Harmonie “Ons Genoegen’.

Lees verder

Stichting Wildbaan

Beheer en Exploitatie Repetitieruimten

Tot 1955 huurde de vereniging voor de wekelijkse repetities van de gemeente een zaal in dan beschikbare openbare gebouwen. Door bestemmingswijzigingen werd vaak verhuisd. Een overzicht is te vinden op de website van Vlissingen Dronk onder Clubhuis Muziekvereniging Ons Genoegen. In 1955 plaatst de gemeente een in onbruik geraakte loods op het terrein van het voormalige gasthuis aan de Koestraat en verhuurt dit aan Ons Genoegen en Sint Caecilia voor de orkestrepetities. Als in 1956 de loods afbrandt, wordt het vervangen door een stenen gebouwtje. Caecilia trekt in 1971 naar een ander gebouw.

Hoewel het gebouwtje in 1988 door de gemeente fors wordt uitgebreid met een extra vleugel, zegt de gemeente in 2009 de huur op en sloopt het gebouwtje. Het nieuwe bestemmingsplan van het terrein is woningbouw. Als vervangende ruimte heeft de gemeente alleen een voormalig kleuterschooltje beschikbaar. Met vereende krachten wordt dat door de leden ingericht als verenigingsgebouw, maar tegelijk wordt in nauw overleg met de gemeente gezocht naar een andere, passende oplossing. Dat resulteert in de ingebruikname van een eigen muziekgebouw in 2017 aan de Wildbaan, waarvoor de vereniging voor 30 jaar de grond in erfpacht verkrijgt. Het gebouw is grotendeels gebouwd en ingericht door zelfwerkzaamheid van leden en vrijwilligers.

Website Stichting

Stichting Vrienden van MuziekVereniging Vlissingen

In 1990 bestaat de vereniging 100 jaar. Dat wordt groots gevierd met een muzikale dag waar orkesten en koren uit de regio in Vlissingen optredens verzorgen. ’s Avonds vindt een openluchtconcert plaats op het terrein van de voormalige Zeehondenwerf. De gastverenigingen vormen een megaorkest en de koren een superkoor onder leiding van Jaap Koops aangevuld met een rijdend beiaard. Tijdens het concert wordt het wereldrecord ‘grootste trombone-orkest’ verbroken als onder leiding van Johan de Meij 109 trombonisten gedurende 3 minuten een gezamenlijk werk uitvoeren. Het programma wordt gelardeerd met veel vuurwerk.

De organisatie is ondergebracht in een aparte stichting. Na afloop is deze getransformeerd tot de ‘Stichting Vrienden van de KHOG’ die acties onderneemt om de vereniging financieel te ondersteunen. In 2020 is de naam aangepast als Stichting Vrienden van de Muziekvereniging Vlissingen.

Website Stichting